התחדשות רחוב שנקין - גבעתיים

עיריית גבעתיים יוזמת הכנת תוכנית להתחדשות רחוב שנקין. התוכנית  מתייחסת  גם לשדרות אפיקים, רחוב אפנר והמבוא ולגנים: אהרון ושולמית. התוכנית מלווה מראשיתה בתהליך לשיתוף הציבור ודיאלוג עם בעלי עניין. מיד עם התחלת תהליך התכנון התקיימו שלושה מפגשים פתוחים לציבור הרחב, בהם השתתפו  תושבים, סוחרים, בעלי עסקים ובעלי תפקידים בכירים ברשות המקומית. מטרת המפגשים הייתה לידע על הכוונה להכין תוכנית, להציג למשוב התושבים את הלימוד לגבי המצב הקיים, אותו ערך צוות התכנון, ולהגדיר במשותף סוגיות תכנוניות מרכזיות, בהן צריכה להתמקד התוכנית. בנוסף התקיימו מפגשים עם קבוצות בעלי עניין (בעלי כלבים, צעירים, הורים, מבוגרים, בעלי עסקים ועוד) אשר במהלכם אותרו הצרכים והשימושים ברחוב, נבחנו זהות וייחוד הרחוב והתקיימו דיונים על מה כדאי לשמר ואת מה כדאי לשנות.
בקבצים המצורפים
1
מצגת שהוכנה על ידי אדר' חוי ליבנה, ממשרד 1:1 אדריכלות נוף ועיצוב אורבני - אדריכלית התוכנית, שהוצגה במפגשים הפתוחים ובה לימוד וניתוח המצב הקיים כבסיס לתכנון הרחוב (מאחר והקובץ כבד יש להמתין עד שיפתח)
2. סיכום מפגשי שיתוף הציבור וניתוח סוגיות תכנוניות מרכזיות שהוכן על ידי חברת מודוס -  יועצי שיתוף הציבור בתכנון.
3. סיכום מפגשי קבוצות בעלי עניין שהוכן על ידי חברת מודוס -  יועצי שיתוף הציבור בתכנון.
4. מצגת עם התכנון לביצוע שהוצגה לתושבים על ידי אדר' חוי ליבנה, ממשרד 1:1 אדריכלות נוף ועיצוב אורבני - אדריכלית התוכנית ועל ידי גלעד מוצפי מחברת יהל, מנהלי הפרויקט - לאחר גיבוש הקונספט התכנוני בעזרת הציבור גובשה התוכנית הסופית ונערך תכנון מפורט לביצוע.
5. סיכום מפגשי תושבים להצגת התוכנית שהוכן על ידי חברת מודוס - יועצי שיתוף הציבור בתכנון. במהלך חודשים אפריל ומאי 2012 הוצגה התוכנית לתושבים. כוונת העירייה ליישם את התוכנית במהלך שנת 2012.

הנכם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר התפתחות התוכנית. מצגות וחומרים נוספים יוצגו בהמשך