סיכומי ישיבות מליאת הפורום
מפגש 1: פברואר 2010  מפגש כינוס           סיכום           מצגת
מפגש 2: יוני 2010 סיכום          מצגת
מפגש 3: אוגוסט 2010 השפעות סביבתיות של כאול בתחום האויר               סיכום    מצגת
מפגש 4: אוקטובר 2010 סיור במפעל המושבת      סיכום   סרטון
מפגש 5: נובמבר 2010 שיחה עם יו"ר הקבוצה, מר ישר בן-מרדכי, בעקבות התאונה.     סיכום
מפגש 6: דצמבר 2010  
מפגש 7: ינואר 2011 סיכום שנת פעילות הראשונה     סיכום    מצגת
מפגש 8: מרץ 2011 מוכנות לאירועי חירום בכאו"ל והמלצות ועדת הרצל שפיר - מפגש בהשתתפות ד"ר יצחק דואר, ראש תחום חומרים מסוכנים וטירור בלתי קונבנציונאלי במשרד להגנ"ס וחבר ועדת הרצל שפיר    סיכום    מצגת
מפגש 9: אפריל 2011  
מפגש 10: יוני 2011  
מפגש 11: יולי 2011  
מפגש 12:  ספטמבר 2011