דף הבית >> קהילה >> תהליכים אסטרטגיים >> קליטה וצמיחה

קליטה וצמיחה

אחד האתגרים המרכזיים עמם מתמודדת ההתיישבות הכפרית בשנים האחרונות הוא אתגר הקליטה והצמיחה הדמוגרפית. מסיבות שונות הבינו ישובים רבים כי אם חפצי חיים הם - הקליטה היא הכרח. עליית מחירי הדיור במרכז הארץ וסיבות חברתיות-כלכליות אחרות יוצרות ביקושים למגורים בקיבוצים ומושבים. קליטה יכולה להיות הזדמנות לצמיחה, אך גם פוטנציאל למחלוקות ולהרס הקהילה. לעיתים, שוגים לחשוב כי השאלות המרכזיות לעניין הקליטה הן שאלות תכנוניות, משפטיות וכלכליות. אנו במודוס מציעים לחזק את ההבנה כי ללא התייחסות להיבט הקהילתי עלול תהליך הקליטה ליצור התמודדות הרסנית ואף פגיעה משמעותית בחוסן ולכידות הקהילה. קליטה מציפה שוני ברצונות, בתפיסות ובצרכים ועל כן מציעה הזדמנות לדיאלוג משתף שיש בכוחו לברר את הסוגיות, לתאם ציפיות ולאפשר קליטה בונה ומקיימת. צוות מודוס מתמחה בליווי תהליכי צמיחה דמוגרפית בעלי אופי שונה (הרחבות קהילתיות, קליטה לחברות בעצמאות כלכלית או חברות מלאה) ובשלבים שונים על פני ציר הזמן (החל משלבי גיבוש תכנית הקליטה הראשונית, דרך כל שלבי הקליטה בפועל ועד להתמודדות עם המורכבות של החיים המשותפים לאחר הכניסה לבתים).

תהליכים לדוגמא: אדמית, עמיר, כברי, געתון, צבעון, רגבים, מענית, שער העמקים, עין כרמל.