דף הבית >> קהילה >> תהליכים אסטרטגיים >> תכנון

תכנון

תוכנית חדשה, כל תוכנית, מבטאת את הרצון בשינוי. כל תוכנית חדשה מציעה לשנות, באופן כל שהוא, את המצב הקיים ומכך עלולה ליצור מחלוקת בין אלו המעוניינים בשינוי המוצע, לבין אלו הרוצים להשאיר את הסטאטוס קוו הקיים. תוכנית טובה מוצאת את האיזונים הנכונים בין רצונות, ערכים וצרכים שונים. בפני ישובים עומדת הבחירה לקחת מומחה חיצוני (מתכנן) אשר יקבע את הפתרונות על סמך ניסיונו המקצועי. אנו מציעים דרך אחרת בה בוחר היישוב לנצל את ההזדמנות שנוצרה ולהשיג שתי מטרות יחד. האחת - היא להכין תוכנית בתהליך משתף, המאפשר דיאלוג של הקהילה ובניית הסכמות רחבות לגבי הסוגיות הדורשות מענה, המטרות והיעדים ולגבי הפתרונות המתאימים ביותר. השנייה- לנצל כאמור את ההזדמנות כדי לחזק את הדבר החשוב ביותר - הקהילה וההון האנושי. תהליך הדיאלוג מסייע לבנות קהילה ולחזק את החוסן והלכידות, שיסייעו מאוד בהתמודדות עם השינוי שמבטאת התוכנית.