דף הבית >> קהילה >> אבחון והערכת מצב

אבחון והערכת מצב

מודוס מציעה לקהילות וארגונים תהליך קצר ומשמעותי של אבחון והערכה, המהווה כלי תומך החלטה, להנהלות המתמודדות עם שינוי. מודוס מפתחת ומיישמת בהצלחה כלי אבחון והערכה המאפשרים להנהלת קהילה לקבל הערכה מקצועית לגבי מצב נתון. האבחון מתייחס לסדרת שאלות ליבה ואוסף מידע מתוכלל, מזוויות מבט שונות. כך נוצרת תמונת מציאות מערכתית. הערכת המצב מאפשרת, בהשקעה מצומצמת של משאבים, לקבל תמונת מצב מקצועית, הנבנית בתהליך שיתופי עם צוות נבחר מן היישוב. ההערכה מתייחסת גם לצורך ולמידת התועלת, שתיווצר מתהליך שיתופי של בניית הסכמות רחבות וכוללת הצעה לתהליך התערבות ממוקד. בתום האבחון יכולה הנהלת הקהילה לפנות לאסיפת היישוב ולקבל מנדט פורמאלי להתחיל בתהליך.