דף הבית >> קהילה >> ייעוץ למנהלים

לעיתים קרובות נדרש מנהל או ממלא תפקיד בקהילה, כחלק ממילוי תפקידו, להתמודד ישירות עם מחלוקת, בין אם כצד לה ובין אם כגורם מתערב. צוות מודוס מעמיד לרשות המנהל את ניסיונו רב השנים, בניהול סכסוכים ומשברים, באמצעות יעוץ "מאחורי הקלעים", על מנת לאפשר למנהל ניהול מיטבי של הסיטואציה.